Tänapäevane hooldus sisaldab üle interneti seadmete jälgimist, monitoorimist ja teavitusi.

 Pakume küttesüsteemidele kaughalduse lahendust, mis sisaldab väga rikkalikku ülevaadet ja võimalusi. Iga maja kütte, jahutus ja muude seadmete toimimine peavab püsima kliendile kasulikes parameetrites. Kui võtta näiteks kortermaja, siis pisike viga küttegraafiku seadistuses võib kliendile maksta mitu sada eurot iga kuu. Kaughaldusega saab hooldustehnik võrrelda erinevate aegade temperatuuride erinevusi ja leida üles maja mõjutegurid, millele reageerides saab süsteemide töö viia ekonoomsemaks. Kaughaldus sisaldab ka võimalust määrata igale parameetrile avarii piirid, mida ületades automaatika teate saadab. Kaughaldus on saanud ainult positiivset tagasisidet ja muutub iga päevaga populaarsemaks.