– – Tasuvusarvutused

Tasuvusarvutused

Kui kiirelt päikeseküte ära tasub?

Alustuseks, et arvutada tasuvusaega, tuleb meil teada lähteandmeid. All on reas mõned näited ja olulised lähteandmed.

1. Kui palju meil Eestis päikesepaistelisi tunde on ühe aasta jooksul?

1400-1900, keskmine arvutamise kogus 1650 tundi aastas.

2. Kui võimas on vaakumkollektor?

Vaakumkollektor koosneb vaakumtorudest ja vastavalt vaakumtorude arvule saame kokku kollektori võimsuse. Ühe vaakumtoru võimsus on 46W-66W. Võimsus muutub seotult temperatuuriga, mida kollektor tootma peab. Kui kollektor toodab 25*C siis on toru võimsus 66W ja kui kollektori temperatuur on tõusnud 100*C juurde, siis on toru võimsus 46W. Siinkohal on jällegi mõistlik arvutuste tegemiseks võtta keskmine võimsus ja see oleks 56W toru kohta.
Kollektorid koosnevad tavaliselt järgmiste torude arvuga nagu all olevas võimsuste tabelis. Võimsused on välja toodud puhta päikesepaiste järgi väärtuses, mitu kilovatti tunnis kollektor toodab. 

Torude arv Minimaalne võimsus Keskmine võimsus Maksimaalne võimsus

10

0,46 kW

0,56 kW

0,66 kW

15

0,69 kW

0,84 kW

0,99 kW

18

0,828 kW

1,008 kW

1,188 kW

20

0,92 kW

1,12 kW

1,32 kW

30

1,38 kW

1,68 kW

1,98 kW

3. Kui palju siis aastas energiat tuleb?

Kuna päikeseenergia kogus sõltub nii mitmest erinevast asjaolust, siis tavaliselt ajab see küsimus täppisarvutajad endast välja. Siiski on võimalik oletuslikult kogused välja arvutada. Selleks kasutame eelpool nimetatud lähteandmetest viit näitajat.

Valime selleks järgmised numbrid:

Kollektor 30 toruga ja teeme keskmise arvutuse: 30×0,056×1650=2 772 kW/h aastas.

Kollektor 30 toruga ja teeme miinimum arvutuse: 30×0,046×1400=1 932 kW/h aastas.

Kollektor 30 toruga ja teeme maksimum arvutuse: 30×0,066×1900=3 762 kW/h aastas.

Tulemusena saime teada, et üks kollektor võib siis toota aasta jooksul 1,9-3,7 MW/h energiat.

4. Mis on selle energia väärtus?

Energia hind sõltub väga paljudest erinevatest muutujatest. Samas oleme me piisavalt tõestust saanud, et odavamaks ta kindlasti ei lähe. Ma mäletan väga hästi kuidas 1996 a maksis diisel kütus 3,2 kr mis EURO-s teeks 0,204€/L tänase 1,4€/L kõrval. Seega on hinnatõus olnud 17 aasta jooksul ligi 600% ja ma ei saa kuidagi uskuda, et enam see hind ei tõuse.
  Hea asi on päikesekütte juures, et päike ei esita teile kunagi arvet ja nii see ka jääb. Rääkides hindadest, siis võtame ühe ümardatud hinnaskaala ette.

Ahjukütus (vedelküte, diisel) = 135€ MW/h 
Elekter = 130€ MW/h
Kaugküte = 75-100€ MW/h
Maagaas = 50-65€ MW/h
Pellet = 50€ MW/h
Õhk-Õhk soojuspump = 50€ MW/h
Halupuit = 45€ MW/h
Õhk-vesi soojuspump = 43€ MW/h
Maaküte = 38€ MW/h

Ja valem näeb välja nii, et Päikeselt saadud aastane energia korrutada tabelis oleva kütteliigiga. Näiteks kui teil on elektriboiler, siis päikesekütte kollektor annab teile energiasäästu ühes aastas.

Keskmiselt 360€/aastas
Minimaalselt 251€/aastas
Maksimaalselt 489€/aastas

5. Kui kiirelt päikeseküte siis ära tasub?

 Keskmiselt maksab ühe eramaja komplekt koos paigaldusega ligi 3500€ ja kui me võrdleme elektriboileri asendusena päikesekütet siis tasuvusaeg varieerub 13-7 aasta vahel. Samas kui pere on suurem ja süsteemis kasutatakse kaht kollektorit, siis on komplekti koos paigaldusega hind ligi 4300€ ja tasuvusaeg lühem ehk 6-4,3 aastat.
  Kortermajade puhul on kujunenud tasuvusajaks 5,5-7 aastat. Kortermajade puhul, kus nagunii ehitatakse päikeseküte pangalaenuga on mõistlik laen võtta ligi 8 aasta peale, sest sellisel juhul säästab maja energiat rohkem kui on pangalaenu maksed ja sisuliselt langevad kommunaalkulud üüriarvel rohkem, kui seda tõstsid pangalaenu maksed.